Friday, 30 November 2012

Biografi Imam Abu Hanifah

IMAM ABU HANIFAH

(Ulama Yang ‘Alim dan Sholeh)
Nama lengkapnya Abu Hanifah Al-Nu’man ibn Tsabit ibn Zutha Al-Kufi. Ia lahir pada tahun 80 H/699 M di Anbar, kota yang termasuk bagian dari propinsi Kufah. Ayahnya berasal dari keturunan Persia. Kakeknya, Zutha berasal dari Kabul, Afganistan yang sebelumnya masuk bagian wilayah Persia. Ketika Tsabit masih dalam kandungan, ia dibawa ke Kufah dan menetap di sini hingga Abu Hanifah lahir. Konon ketika Zutha bersama anaknya Tsabit berkunjung kepada Ali ibn Abi Thalib, dengan serta merta kedua orang ini didoakan agar mendapat keturunan yang luhur dan mulia.
Read More

SHARE THIS POST   

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Buzz

2 comments:

Monday, 26 November 2012

MuQoddimah

Bismillahirrahmanirrohim
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

alhamdulillah wa syukurillah wa ba'du,

segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan hidayah, rahmat taufiq kepada kita selaku ummat islam dan semua AHLUS SUNNAH WALJAMA"AH sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan kepada semua guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepada saya, saya ucapkan terima kasih (JAZAKUMULLAH AHSANAL JAZA'), BLOG ini sengaja kami buat untuk menjadi
Read More

SHARE THIS POST   

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Buzz

1 comments: